VÄLKOMMEN TILL FINNSKOGA MOTORKLUBBSenior

Junior

Dam

Veteran

-89 Morgan Östlund Björn Lindén
Finnskoga MK MK Team Westom
11/8 -90 Tommie Englund Patrik Gerdin
Karlstads MC Finnskoga MK
31/8 -91 Bruno Arnesson Dan Hultman Carina Sundberg
Finnskoga MK Filipstads MC Finnskoga MK
FF -92 30-31/5 Arne Walfridsson Jan Olsson Catharina Renheim
MK Ratten Kils MK Lima MS
FF -93 22-23/5 Lars Jonsson Mattias Ekberg Lena Martinsson
Finnskoga MK Malungs MK Malungs MK
Höst -93 4/9 Arne Walfridsson Andreas Aas
MK Ratten Malungs MK
FF -94 14-15/5 Reine Kyrk Fredrik Rydberg Susanne Jonsson
Kils MK MK Ratten Malungs MK
Höst -94 24/9 Lars Jonsson Henrik Enner Pia Lifjärd
Finnskoga MK Likenäs MK Munkfors MC
FF -95 20-21/5 Lars-Erik Halvardsson Daniel Bryske Victoria Sundfeldt
Likenäs MK Kils MK Karlstads MC bil
Höst -95 2/9 Lars Jonsson Mattias Öhrn Christina Stjärnlöf
Finnskoga MK Malungs MK Östmarks MFF
FF -96 18-19/5 Ulf Nilsson Henrik Enner Marinette Gustavsson
Munkfors MC Likenäs MK Filipstads MC
Höst -96 7/9 Henrik Värman Stefan Hultin Christina Stjärnlöf
MK Ratten Hagfors MK Östmarks MFF
FF -97 24-25/5 Reine Kyrk Christer Johansson Marinette Gustavsson
Kils MK Årjängs MK Filipstads MC
Höst -97 21/9 Henrik Värman Stefan Hultin Carina Sundberg
Likenäs MK Hagfors MK Finnskoga MK
FF -98 23-24/5 Bengt Karlsson Christer Larsson Lisbeth Karlsson
SMK Eda Likenäs MK Forshaga MC
Höst -98 5/9 Tommy Johannesson Christer Larsson Annica Bergsman
Finnskoga MK Likenäs MK Ekshärads MS
FF -99 29-30/5 Ingemar Högberg Ola Wördin Monica Gustavsson
Munkfors MC Östmarks MFF Likenäs MK
Höst -99 4/9 Ricky Bergsman Daniel Frykemo Carina Smolman
Ekshärads MS Likenäs MK SMK Eda
FF -00 3-4/6 Morgan Jönsson Niklas Hagström Annika Hagberg
Finnskoga MK SMK Eda Fryksdalens MK
Höst 2000 Stefan Eliasson Fredrik Kihlman Anna-Karin Sparr
Årjängs MK Munkfors MK Mora MK
FF -01 18-19/8 Andreas Dahlberg Marcus Nordström Maria Andersson
Mora MK Likenäs MK Hede MK
FF -02 17-18/8 Andreas Dahlberg Per Henriksson Jennye Persson
Mora MK MK Ratten Malungs MK
FF -03 16-17/8 Henrik Wärman Christoffer Bönström Jennye Persson
Finnskoga MK Likenäs MK Malungs MK
FF -04 13-15/8 Mattias Ekberg Andreas Larsen Jennye Persson
Finnskoga MK Likenäs MK Malungs MK
FF -05 19-21/8 Micke Nilsson Andreas Thelaus Karin Hansson Classe Wennmark
Munkfors MC Karlstad MC Bil Vansbro MK Rasbo MK
FF -06 18-20/8 Christer Larsson Stefan Olsson Karin Hansson Per Larsson
Likenäs MK Lima MS Vansbro MK Teknis
FF -07 10-12/8 Mikael Thiman Patrik Adolfsson Karin Hansson Hans Jansson
MSK Kvarnvingarna Säffle MC Vansbro MK Ekshärads MS
Vår -08 25/5 Morgan Jönsson Daniel Bergsman Annika Hagberg
Finnskoga MK Hamra Racing MK Fryksdalens MK
FF -08 8-10/8 Per Christensson Rasmus Ahrle Miriam Walfridsson Arne Walfridsson
Fryksdalens MK Mariestads MS MK Ratten MK Ratten
FF -09 7-9/8 Per Christensson Mickey Ericsson Annelie Andersson, Bernt Carlzon,
Fryksdalens MK MK Ratten MK Team Treske MK Kopparberg
nvFRcup 29/8 09 Roger Thomasson Martin Lindh, Emelie Olsson
Östmarks MFF Östmarks MFF Likenäs MK
FF-10 6-8/8 Peter Hedström Sebastian Eriksson, Eveline Walfridsson Tommy Lagergren
Finnskoga MK Hagfors MK MK Ratten Vansbro MK
nvFRcup 28/8 10 Christian Ericsson, Sebastian Eriksson, - -
MK Ratten Hagfors MK
FF-11 5-7/8 Sebastian Eriksson, Marcus Carlsson, Annelie Andersson Ronald Ulestam
Hagfors MK Östmarks MFF  MK Team Treske Jämtlands MK 
FF-12 2-5/8 Henrik Nilsson Philip Gehrman Annelie Andersson  Tommy Lagergren 
Likenäs MK MK Kopparberg MK Team Treske Vansbro MK
FF-13 9-11/8 Niklas Hagström Emil Jonsson,  Jenny Eliasson L-G Bran,
Finnskoga MK Malungs MK Årjängs MK Munkfors MC
FF-14 8-10/8 Tobias Svärd,  Robert Prepula, Jenny Eliasson Bo Tordegård
MK Orion Småbacka MK Årjängs MK MK Team Westom
FF-15 7-9/8 Michael Olander Niclas Svensson Petra Nordquist Sören Jansson
MK Team Westom Storfors MK MK Kopparberg MK Orion
FF-16  Daniel Samuelsson  Marcus Johnsen Hanna Petersson Per-Olof Gruhs
MK Team Treske Laxå MK Bohus Racing Vansbro MK
FF-17 11-13/8 Daniel Samuelsson  Dennis Lundberg Petra Nordquist Toni Prepula
MK Team Westom Gestrike RT MK Kopparberg Småbacka MK
FF-18 10-12/8 Linus Östlund Adam Westlund Therese Johansson Björn Olsson
Finnskoga MK Latvia Rasbo MK Rasbo MK
FF-19 9-11/8 Roger Lagergren Johan Uhr Petra Nordquist Lars Ivar Mastad
Vansbro MK AMF Årsunda Hällefors MK KNA Kongsvinger
2-dagars FR Michael Olander
Filip Bernström
Jenny Eliasson
Roger Gustavsson
11-12/9 MK Team Westom Mk Ran Askersund Årjängs MK Finnskoga MK
FF-22 29-31/7 Daniel Samuelsson Filip Bernström Kim Granat Christer Larsson
  MK Team Westom MK Ran MK Team Westom Munkfors MC
2-dagars FR
20-21/5
Rasmus Lundqvist
Fagersta MK
Lars Gruhs
Vansbro MK
Kajsa Spangenberg
Uddevalla KK
FF-23 4-6/8 Daniel Samuelsson (FWD)  Lukas Andersson  Tyra Bjerge Christer Larsson 
MK Team Westom MK Team Westom Likenäs MK Munkfors MC
  Stefan Persson (RWD)
Karlstad MC-Bil